KEHRÄ
EtusivuUusia polkuja Kehränelosen kautta

Uusia polkuja Kehränelosen kautta

Kehränelonen-työllistämisprojektin toinen toimintavuosi on takana, kolmas ja viimeinen alkamassa.  Haastatteluissa on käynyt reilut 250 henkilöä. Joukossa on sekä kokeneita ammattilaisia että vielä omaa uraansa etsiviä ihmisiä, joille yhteistä on pitkään jatkunut työttömyys.

Tavoitteena on pitempiaikainen työsuhde ja jatkopolkujen löytäminen kunkin työnhakijan omien tarpeiden ja osaamisen pohjalta. Projektin toiminnan aikana on työtä löytynyt rakennusmiehille, kiinteistönhoitajille, ikäihmisten avustajille, kerhonohjaajille, myymäläapulaisille, maalareille, metsureille – tehtäviä on lähes yhtä paljon kuin tekijöitäkin. Vuonna 2013 työsuhteessa oli yhteensä 76 henkilöä, joista Saarijärvellä 45, Karstulassa 20, Kannonkoskella 2, Kyyjärvellä 4 ja Kivijärvellä 5.  Vuonna 2014 työllistettiin 58 henkilöä, joista Saarijärvellä 34, Karstulassa 16, Kannonkoskella 3, Kyyjärvellä 3 ja Kivijärvellä 2. Kehränelonen-hankkeen toiminta-aikana työsuhteessa on ollut kuukausittain keskimäärin 33 henkilöä. Työkokeilu- tai oppisopimuspaikkoja on syntynyt 15. Työpaikkoja on löytynyt yhdistyksistä ja yrityksistä sekä yksityisistä kotitalouksista, yhteistyökohteita on reilut 150.

Koulutus on mahdollisuus

Usein työsuhteen aikana herää halu oppia lisää tai hankkia ammattitaito uudelle alalle. 15 henkilöä on aloittanut ammatilliseen tutkintoon johtavan koulutuksen työsuhteen ohessa tai jälkeen. Aikuisopiskelu sopii hyvin työn rinnalle: lähiopetuspäiviä ”koulunpenkillä” on vain muutamia kuukaudessa, verkko-opetus ja työpaikalla oppiminen ovat merkittävä osa koulutusta.

Kaikille työntekijöille yhteisiä koulutuspäiviä on järjestetty lähes parikymmentä. Teemoina ovat olleet esimerkiksi työsuhdeasiat ja tulevaisuuden suunnittelu, villiyrttikoulutus, työterveys, yrittäjyys. Myös hyvinvointia edistäviä tyky-päiviä on järjestetty, ja ajatuksia vaihdettu vaikkapa nuotiotulilla. Erilaisia kortteja on suoritettu lähes 40.

Päämääränä yrittäjyys

Itsensä työllistäminen yrittäjänä on tähtäimessä monella työntekijällä. Tähänkin liittyy usein koulutus, joko ammattitaitoa lisäävä tai yrittäjyyteen suuntaava. Myös työosuuskunta keinona työllistää itsensä kiinnostaa. Osuuskuntaan on liittynyt 6 uutta kehräläistä.

Kehrän toimintaa pidetään tarpeellisena

Keski-Suomen ELY-keskuksen työllisyyspoliittinen avustus on myönnetty Kehrälle vuoden 2015 loppuun. Loppuvuodesta 2014 työntekijöille ja yhteistyökumppaneille tehdyn palautekyselyn mukaan Kehrän toiminta on jatkossakin tarpeellista, erityisesti nykyisen työllisyys- ja taloustilanteen huomioon ottaen. Työkohteista palautteen antaneet ovat kokeneet yhteistyön vastanneen työkohteen tarpeisiin ja yhteistyö on ollut sujuvaa. Työntekijät kokivat saaneensa tukea ja ohjausta, ja jakson Kehrällä selkiyttäneen tulevaisuuden suunnitelmia. Työkohteet olivat vastaajien mielestä mielekkäitä ja motivoivia. Hankevetäjien ammattitaitoa, osaamista ja yhteistyökykyä pidettiin erittäin hyvänä kaikissa vastaajaryhmissä. Kehrän tärkeimpänä tehtävänä pidetään työllistämistä, mikä onkin onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Tätä työtä halutaan jatkaa.

 

Lataa Tiedote_Kehrä_2013-2014.