KEHRÄ
EtusivuUusi OTE-hanke alkaa

Uusi OTE-hanke alkaa

OTE – osaamisella ja työllä eteenpäin

Kehräkumppanit ry on toiminut työllistämisen edistämiseksi Saarijärven seutukunnalla vuodesta 2002. Työllisyystilanne on vaikea, ja pitkään työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen. Työllistämiseen kaivataan uusien keinojen, esimerkiksi yrittäjämäisen toiminnan kehittämistä kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi ja turvaamiseksi aloilla, joilla työpaikkoja on avoinna harvoin. Uuden OTE-hankkeen tavoitteena on pitkään työttömänä olleiden ja vaikeasti työllistettävien henkilöiden polkujen rakentaminen työhön, koulutukseen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Kehräkumppaneilla on laaja kuntien ja muiden työllisyystoimijoiden, alueen hankkeiden ja työkohteiden (yritykset, yhdistykset, yksityiset) muodostama yhteistyöverkosto. Hankkeen toiminta-alue on Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi ja Kivijärvi. Keski-Suomen TE-toimisto on myöntänyt hankkeelle työllisyyspoliittista avustusta vuosille 2016-2018.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat vähintään 24 kuukautta 28 kuukauden aikana työttömänä olleet sekä muut hankkeen toiminnasta hyötyvät työttömänä olevat henkilöt. Hankkeessa tuetaan kohderyhmään kuuluvia asiakkaita kohti ammatillisia tavoitteita henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti ohjauksen ja alla eriteltyjen, kehitettävien palveluiden avulla. Toiminta perustuu hankkeeseen ohjautuvien henkilöiden motivaatioon ja sitoutumiseen.

 • Osallisuus ja työmarkkinavalmiudet; ryhmätoiminnot, omat koulutuspäivät
 • Työkokeilu/palkkatukityö, lähtökohtana asiakkaan osaaminen ja ammatilliset tavoitteet
 • Ammatillisen osaamisen lisääminen, keinoina korttikoulutukset, kurssit, ammatilliset tutkinnot, työvoimakoulutus, uusien koulutus-/opiskelumallien selvittäminen.
 • Yrittäjävalmiudet/osuuskuntavalmennus, jos osaamista ja kiinnostusta yrittäjämäiseen työskentelyyn.
 • Työkyvyn ja työn vaativuuden vertailu, kun tarvitaan lisää tietoa ammatillisen polun suunnittelemiseksi.

Tavoitteet ja vaikutukset

Hankkeeseen osallistuu vuosittain 80 henkilöä:

 • Ohjauksessa olevien määrä 30 hlöä kuukaudessa.
 • Palkkatuen avulla työllistetään 25 hlöä / kk (huomioiden palkkatukimäärärahat ja kohdennukset).
 • Lisäksi hyödynnetään ammatillisen kehittymisen ja työelämätaitojen tueksi työkokeilua.
 • Perus- tai ammattitutkinnon / lisäkoulutuksen aloittaa 25 henkilöä.
 • Yrittäjyyteen/osuuskuntaan ohjautuu 10 henkilöä.
 • Avoimille työmarkkinoille työllistyy 10 henkilöä.
 • Kaikki hankkeen ohjauksessa olevat henkilöt saavat työllistymistä edistävää palvelua.
 • Hanke lisää yhteistyötä työllistämistoiminnan ja osaamisen lisäämisen alueilla.
 • Selvitetään vaihtoehtoja, joilla parhaat toimintamallit voidaan säilyttää osana kohderyhmälle suunnattua toimintaa.

Lyhennelmä pdf-tiedostona:  OTE-hanke