Työnhakijalle

Mikä on sinun polkusi?
Sinä tiedät sen itse parhaiten, mutta meiltä saat tukea työelämän suunnitteluun. Etsimme kanssasi työelämän ja tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja.
Hyödynnämme tilanteestasi ja tavoitteistasi riippuen esim. palkkatukea, työkokeilua, omia yrittäjyysvalmiuksia sekä seutukunnan monipuolista opiskelutarjontaa.

Missä olet hyvä?
Omien vahvuuksien ja ammatillisen osaamisen tunnistaminen on tärkeää, ja joskus keskustelu auttaa kirkastamaan asioita.
Kannustamme omatoimiseen työnhakuun! Meiltä saat apua ansioluettelon (cv:n) tekoon, työhakemuksen laatimiseen ja haastattelutilanteisiin valmistautumiseen.

Tarvitsetko työkokemusta?
Osaaminen ja omat kiinnostuksen kohteet vaikuttavat, kun suunnitellaan palkkatuella työllistymistä tai työkokeilua. Tutustumme yhdessä työkohteisiin, ja järjestämme työhaastatteluja. Työmahdollisuuksien kartoittamisessa ja etsimisessä huomioidaan tämänhetkinen elämäntilanteesi, ja tavoitteena on mahdollisimman pitkäkestoisen suunnitelman laatiminen ja
työllistyminen palkkatukityösuhteen jälkeen.
Jos tavoitteesi on koulutus tai yrittäjyys, etsitään niitä tukevia kohteita.
Työkohteita etsitään Kehrän laajan yhteistyöverkoston avulla, niin yrityksistä, yhdistyksistä kuin kotitalouksista.

Uusia taitoja?
Järjestämme koulutuspäiviä, joiden aiheet vaihtelevat tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Koulutuspäivissä käsitellään työkykyä, työhyvinvointia, yrittäjyystoimintaa, koulutukseen tai ajankohtaisiin asioihin (työttömän etuudet, palvelut) liittyviä asioita ja tulevaisuuden suunnittelua.
Tukea saat sähköisten palveluiden käytössä ja autamme hankkimaan lisäosaamista esim. sähköpostin ja tekstinkäsittelyn käyttöön.
Etsimme kanssasi mahdollisuuksia oman osaamisen päivittämiseen tai kokonaan uuden ammatin hankkimiseen. Opinnoilla tarkoitetaan perus- tai ammattitutkintoja, osatutkintoja, täydennyskoulutusta ja työvoimakoulutusta. Tuemme sinua opinnoissa, ja opintojen toteutumista seurataan yhdessä oppilaitoksen kanssa.
Voimme hyödyntää tarvittaessa myös työn vaativuuden tai henkilön työkyvyn ja taitojen kartoitusta, kun ammatillisen polun suuntaa mietitään.

Yrittäjäksi tai osuuskuntaan?
Sinulla voi olla osaamista ja taitoja, minkä varaan voidaan lähteä rakentamaan yritystoimintaa tai itsensä työllistämistä työosuuskunnan kautta. Yritysidean miettimisessä ja selkeyttämisessä voimme olla keskustelukumppaneina ja miettiä yhdessä mistä saat apua suunnitelmien toteuttamiseen. Saat apua alkusuunnitelmissa sekä esim. tuotteistamisessa, hinnoittelussa ja markkinoinnissa. Yritysosaamista pyritään vahvistamaan myös sopivissa työkohteissa palkkatukityön aikana.

Kokemusten vaihtoa?
Kehräläiset tapaavat toisiaan säännöllisesti. Tapaamisissa on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia, sekä puntaroida ammatillisia suunnitelmia yhdessä toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmässä voi vaikuttaa teemoihin, joihin pureudutaan; näitä voivat olla esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen ja jakaminen, työelämän vaatimuksiin valmistautuminen sekä työkohteisiin ja koulutuksiin tutustuminen.