Vastaa kyselyyn Saarijärven palveluista

Toimivatko Saarijärven palvelut, tavoittaako ne helposti – ja missä olisi parantamisen varaa?

Saarijärven kaupungin hallinnoima Palveleva yhteisö 2020 –hanke toteuttaa kyselyn Saarijärven palveluista ja niiden saatavuudesta. Kyselyyn voi vastata joko hankkeen nettisivujen www.py2020.fi kautta tai suoraan linkistä http://kysely.py2020.fi. Kyselyssä on 14 kysymystä ja vastaaminen kestää n. 5min. Kyselyllä saadaan arvokasta tietoa Saarijärven palveluiden kehittämistarpeista. Hienoa jos voitte käyttää hetken ajastanne asioiden kehittämiseen. Linkkiä ja kyselyä saa jakaa eteenpäin.

Saija Ylönen
Projektipäällikkö
Palveleva yhteisö 2020 -hanke
Saarijärven kaupunki

 

Elinvoimainen Saarijärve -hanke on alkanut

Elinvoimainen Saarijärvi – Saarijärven keskustan ja matkailuyritysten aktivointihankkeen hakijana toimii SSYP Kehitys Oy ja osatoteuttajana Kehräkumppanit ry. Hankkeen toteuttajat toimivat yhteistyössä Saarijärven kaupungin ja paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Saarijärven keskustan yritykset, pienyritykset ja matkailuyritykset sekä alueen yhdistykset.

Aktivointihankkeen päätavoite on kartoittaa ja selvittää mm. kuinka Saarijärven vetovoimaisuutta, palveluja, viihtyisyyttä ja matkailua voidaan edistää. Keskeisiä toimenpiteitä ovat keskustan yrittäjien, pienyritysten, matkailuyritysten sekä erityisesti Kehräkumppanit ry:n jäsenyhdistysten omaehtoisen toiminnan aktivointi ja yhteistyön tiivistäminen Saarijärven kaupungin ja muiden keskustan kehittämiseen vaikuttavien tahojen kanssa. Lisäksi keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu sopivien viestintätapojen selvittäminen yhteistyön ja markkinoinnin näkökulmasta.

Hankkeen kautta pyritään löytämään yritysten ja yhdistysten vahvuusalueet ja toimintatapoja yhdessä tekemiseen ja verkostoitumiseen. Tarkoituksena on tunnistaa mitä palveluja Saarijärven keskustaan kaivataan ja millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta keskustaan saataisiin enemmän viihtyisyyttä ja alueelle yleistä vetovoimaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on myös selvittää, millaisia pitkäkestoisia toimintamalleja paikkakunnalle kaivataan ja kartoittaa yritysten ja yhdistysten kehittämistarpeet.

Tavoitteena on hankkeen jälkeen saada muodostettua yritysryhmiä ja/tai yrityksiä hyödyttävä yhteishanke (EAKR) ja/tai yrityskohtaisia kehittämishankkeita, joissa mukana olevilla yrityksillä on myös investointitavoitteita, joiden avulla keskustaa ja matkailualaa voidaan kehittää systemaattisesti.

Tavoitteena on myös löytää yhdistyksille uusia yhteistyömuotoja ja kehittämiskohteita, joita voidaan hankkeiden avulla viedä eteenpäin.


Elinvoimainen Saarijärvi – Saarijärven keskustan ja matkailuyritysten aktivointihanke

Hankkeen toteutusaika: 12.02.2018-10.02.2019

Rahoittajat: Keski-Suomen ELY-keskus, SSYP Kehitys Oy ja Kehräkumppanit ry

Hanketoteuttajat: SSYP Kehitys Oy (päätoteuttaja, hallinnoija) ja Kehräkumppanit ry (osatoteuttaja)

Anu Erkko, hankevetäjä
SSYP Kehitys Oy
puh. 044 975 3784, anu.erkko@ssypkehitys.fi

Tiina Toivonen, yritysneuvoja
SSYP Kehitys Oy
puh. 044 459 8300, tiina.toivonen@ssypkehitys.fi

Päivi Sarvikas, järjestökoordinaattori
Kehräkumppanit ry
puh. 045 107 0094, paivi.sarvikas@kehra.net

Lataa pdf: Elinvoimainen Saarijärvi info

 

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018

Katri Kangas, 20.12.2017

Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden seuranta tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana niin kutsuttu aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä.

Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana

 • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2018: 241 euroa)
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
 • viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
 • viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että.

Työttömyyskassat seuraavat aktiivisuutta

Tarkastelujaksoja seuraavat, aktiivisuuden tutkivat ja päätökset aktiivisuusedellytyksen täyttymisestä antavat työttömyysetuuksien maksajat eli työttömyyskassat ja Kela. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan täyttyneen, etuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä. Ensimmäiset etuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä huhtikuussa 2018.

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos työnhakija

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää.

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Omavastuuaika lyhenee viiteen päivään

Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen niillä, joilla omavastuuaika alkaa 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen niin kutsutusta työttömyysturvan aktiivimallista 19.12.2017. Laki tulee voimaan 1.1.2018.

Lisätiedot 

Toiminnanjohtaja Niina Jussila
050 911 8511
niina.jussila@tyj.fi 

Katso lisätietoja KELAn sivuilta: kela.fi/usein-kysyttya-aktiivimallista 

SUN Saarijärvi kokoaa yhdistysten tapahtumia

SUN Saarijärvi -tapahtumasivuille on lisätty yhdistystoimintaa-osio, mihin yhdistykset voivat ilmoittaa omia tapahtumiaan. Ne näkyvät kalenterisivulla sekä yhdistystoimintaa-osiossa. Ilmoita yhdistyksenne tapahtumista meille! Ohjeet löytyvät täältä.

Hyvä elämä – Hyvä mieli -hankeen kokoamaa tietoa vapaaehtoistyöstä löytyy myös tästä osiosta. Käy tutustumassa: www.kehra.net/sunsaarijarvi/yhdistystoimintaa.

Markkinamökit palaavat torille joulun ajaksi

…tällä kertaa joulunpunaisina! Mökkejä voi vuokrata joulukuun ajan, päiväksi tai pitemmäksi jaksoksi. Hinta alk. 25 €/päivä.
Vuokraa tunnelmallinen Markkinamökki, ja tule myymään jouluisia tuotteitasi torille!
Voit myös koota porukan, varata kaikki 5 mökkiä kerralla ja järjestää oman tapahtumapäivän!

Kun kerrot saapumispäiväsi ja myytävät tuotteesi SUN Saarijärvelle etukäteen,
voimme ilmoittaa niistä SUN Saarijärven netti- ja Facebook-sivuilla.

 • Torin avajaiset la 2.12.
 • Joulumyyjäistapahtuma la 9.12.

Lisää tapahtumia: www.kehra.net/sunsaarijarvi

Lisätiedot ja varaukset:

Eija Mattila
Tapahtumakoordinaattori
puh. 046 5823738
sunsaarijarvi@kehra.net

Tiina Toivonen
yritysneuvoja, SSYP Kehitys
puh. 044 459 8300
tiina.toivonen@ssypkehitys.fi

Lataa pdf: Joulumökit2

SUN Saarijärvi -tapahtumat, torikahvila ja infopiste

Saarijärven kesässä tapahtuu, monenlaista kesäohjelmaa on tarjolla eri puolilla pitäjää. SUN Saarijärvi kokoaa ohjelmatarjonnan yhteiseksi kokonaisuudeksi. Tuomme esille paikallista tarjontaa ja tapahtumista tiedotetaan mahdollisimman laajasti ja monien kanavien kautta, omien www-sivujen ja some-kanavien lisäksi myös esimerkiksi Saarijärven kaupungin ja Keskisuomalaisen tapahtumakalentereissa. Jos haluat että oma tapahtumasi näkyy SUN Saarijärvi-yhteismarkkinoinnissa, ota yhteyttä pikaisesti!

SUN Saarijärven torikahvila- ja kesätapahtumakokonaisuuden yhteydessä haluamme tukea myös paikallisia yrityksiä. Tarjoamme kokeilujaksona mahdollisuuden tiedottaa ja markkinoida heinäkuun aikana järjestämistänne tapahtumista ja teemapäivistä myös SUN Saarijärven tiedotuskanavissa. Katso lisätietoja.

Osana SUN Saarijärven kesätapahtumatoimintaa olemme järjestäneet torialueelle kolme markkinamökkiä, jotka ovat vapaasti vuokrattavissa juhannuksesta alkaen koko kesän ajan. Keskeisellä alueella sijaitsevat mökit ovat mainioita kojupaikkoja niin pienimuotoiseen kuin laajempaankin myynti- ja järjestötoimintaan! Mökin päivävuokra on 20€, ja sen voi vuokrata myös useampi myyjä yhdessä päiväksi tai pidemmäksi aikaa.

Samassa yhteydessä omassa markkinamökissään toimii myös Kehräkumppanit ry:n pyörittämä SUN Saarijärven infopiste ja torikahvila. Infopisteeseen voivat tapahtumien järjestäjät tuoda omia esitteitä jaettavaksi. Mökin takaseinässä on ilmoitustaulu, mikä on tarkoitettu SUN Saarijärvi -tapahtumailmoituksille.

Saarijärven torilla on kesän aikan erilaista ohjelmaa, kuten vatsatanssia, kansanmusiikkia, toritanssit… Päivitetyn ohjelman torilla ja muuallakin voit tarkistaa: www.kehra.net/sunsaarijarvi 

SUN Saarijärvi – MEIDÄN Saarijärvi

Tapahtumia järjestävät niin yritykset kuin yhdistyksetkin, uudet tapahtumat ovat tervetullut lisä! Taustajoukoiksi ovat lupautuneet Kehräkumppanit ry, SSYP Kehitys Oy ja Saarijärven kaupunki. Tapahtumakokonaisuuden koordinoijana ja kokoajana toimii Kehräkumppanit ry.

Kehräkumppanit ry
Kauppakatu 8, Saarijärvi
sähköposti: sunsaarijarvi@kehra.net

Eija Mattila (puh. 046 582 3738), tapahtumakoordinaattori

Maria Ståhle (puh. 046 944 7685), tuottaja/tiedottaja

Yrittäjät voivat ottaa yhteyttä myös Tiina Toivoseen (SSYP Kehitys, puh. 044 459 8300, tiina.toivonen@ssypkehitys.fi).

 

SUN Saarijärvi 2017

Tekemistä ja toimintaa on luvassa!

Monipuolinen tapahtumatarjonta antaa elämyksiä paikallisen musiikin, taiteen sekä erilaisten näytösten ja urheilun kautta. Mukavaa lomaohjelmaa on luvassa kaikille ja kaiken ikäisille, niin keskustassa kuin kyläkunnilla.

Tuomme esille paikallista tarjontaa ja toimintaa aktivoidaan yhteistyössä paikallisten liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden ja harrastajien kanssa. Tapahtumista tiedotetaan mahdollisimman laajasti ja monien kanavien kautta.

 SUN Saarijärvi – MEIDÄN Saarijärvi

SUN Saarijärvi kokoaa ohjelmatarjonnan yhteiseksi kokonaisuudeksi.

 •       Lomakauden pöhinää on järjestetty koko kesän ajaksi, aina kesäkuun alusta koulujen alkuun saakka.
 •       Heinäkuussa kadulla tapahtuu, ja esillä ovat paikallisten parhaat sekä runsas kulttuuritarjonta.
 •       Elokuun alussa keskitytään erityisesti koulujen ja harrastusten alkamiseen ja syksyn satoon.

Toteutamme yhteismarkkinointia, jonka kautta tuomme aktiivisen ja monipuolisen tapahtumatarjonnan niin saarijärveläisten kuin kesäkävijöidenkin tietoisuuteen. Kokonaisuus toteutetaan paikallisten yrittäjien ja kulttuurialan toimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuman taustajoukoiksi ovat lupautuneet Kehräkumppanit ry, SSYP Kehitys Oy, Saarijärven kaupunki ja Saarijärven Museo. Lisäksi mukana ovat Saarijärven taiteilijaseura Siena ry sekä Maaseudun Sivistysliitto.

Kehräkumppanit ry toimii tapahtumakokonaisuuden kokoajana ja koordinoijana. Eija Mattila toimii tapahtumakoordinaattorina, ja apuaan erityisesti yhdistyksille antaa myös kulttuurituottajaksi opiskeleva Maria Ståhle.

Yrittäjät voivat ottaa yhteyttä myös Tiina Toivoseen (SSYP Kehitys, puh. 044 459 8300,  tiina.toivonen@ssypkehitys.fi).

Ota meihin yhteyttä, kerro omasta tapahtumastasi – tai ideasta jonka toteuttamiseen tarvitset apua!

Kehräkumppanit ry

 • Eija Mattila, tapahtumakoordinaattori, puh. 046 582 3738
  Maria Ståhle, tuottaja/tiedotus, puh. 046 944 7685
 • sunsaarijarvi@kehra.net
 • Kauppakatu 8, 43100 Saarijärvi
 • www.kehra.net/sunsaarijarvi – seuraa tapahtumia, päivitämme sivuja jatkuvasti!

Osuuspankki tukee nuorten kesätyöpaikkoja, haku 20.3. mennessä

Ajankohtaista OP Keski-Suomesta

Nuorten kesätyökampanja saa jatkoa 2016

Lähdimme vuosi sitten toteuttamaan innolla Nuorten kesätyökampanjaa ensi kertaa. Kokonaisuus onnistui yli odotusten ja kampanja saakin jatkoa tänä vuonna.

Etsimme sopivia yhdistyksiä ajalla 22. -20.3.

Toimialueemme yleishyödyllisillä yhdistyksillä on jälleen mahdollisuus hakea tukea palkatakseen nuoria kesätöihin koulun kesäloman aikana. Tuettuja yhdistyksiä voi olla yhteensä 30 ja yhtä yhdistystä tuetaan 500 eurolla. Lahjoituksemme yhteissumma on 15 000 euroa ja tuolla rahalla 30 nuorta työllistyy ensi kesänä kahdeksi viikoksi. Yhdistykset voivat hakea Nuorten kesätyökampanjan tukea pankkimme verkkosivuilla www.op.fi/keski-suomi. Mikäli hakemuksia yhdistyksiltä tulee yli 30, pankin toimikunta valitsee hakijoiden joukosta tuen saajat.

Palkkaavat yhdistykset toimivat juridisena työnajantajana, mikä tarkoittaa, että yhdistys hoitaa itsenäisesti nuoren työllistämisen, palkanmaksun ja lakisääteiset kulut. Esimerkiksi urheiluseura, kylä-, luonnonsuojelu- tai vanhainkotiyhdistys voi hakea tukea pankilta palkatakseen nuoren kesällä vaikkapa kesäkerhon apulaisohjaajaksi, kahvitukseen, lipunmyyntiin tai huolto- ja kunnossapitotehtäviin.

Tuetuista yhdistysten tarjoamista nuorten kesätyöpaikoista ilmoitetaan pankin verkkosivuilla maanantaina 4.4. Tutustuttuaan tarjontaan nuori hakee itselleen sopivinta kesätyötä suoraan yhdistyksiltä. Nuoret voivat hakea tuettuja kesätöitä huhtikuussa, eli 4.-24.4.

Kaikki ulos annettava tarvittava tieto Nuorten kesätyökampanjasta 2016 löytyy pankin verkkosivuilta www.op.fi/keski-suomi sekä Facebookista. Tykkää, jaa ja kerro tästä mahdollisuudesta ja kampanjasta omille verkostoillesi! Kampanjaa mainostetaan myös Keskisuomalaisessa silmäkulma -ilmoitusten kautta.

Aikataulu:

 • 22.2.-20.3. yhdistysten haku www.op.fi/keski-suomi
 • 8.3. yhdistysten info pääkonttorilla (huom! ajankohta muuttunut)
 • 21.-31.3. toimikunta tekee valinnat
 • 4.-24.4. nuoret hakevat tuettuja kesätöitä www.op.fi/keski-suomi
 • 9.5. kesätyöntekijät on valittu yhdistyksissä
 • 19.5. valittujen nuorten ja vanhempien info pääkonttorilla
 • 6.6.-8.8. nuorten kesätyöt 2 viikkoa yhdistyksissä
 • Elokuussa kerätään palautteet yhdistyksiltä ja nuorilta.

Lisätietoja: Katri Tynkkynen, katri.tynkkynen@op.fi, 040 739 0944 ja Eija Tolkki, eija.tolkki@op.fi, 050 60940

Kehrän väki kesälomalla

Toimistomme on suljettu 6.7.- 26.7.

Toivotamme aurinkoista heinäkuuta!

 

OP Keski-Suomi lahjoittaa toimialueensa yhdistyksille 30 nuoren kesätyöpalkat

Kesällä 2015 nuorilla on mahdollisuus työllistyä yhdistyksiin OP Keski-Suomen lahjoituksen turvin. Pankin toimialueen yleishyödyllisillä yhdistyksillä on nyt mahdollisuus hakea tukea palkatakseen nuoria kesätöihin. Lahjoituksen yhteissumma nousee 15 000 euroon.

OP Keski-Suomen toimialueella toimivat yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea tukea palkatakseen 15-17-vuotiaan nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi.

Pankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkanmaksuun 500 euroa nuorta kohti. Yhdistys hoitaa itsenäisesti nuoren työllistämisen, käytännön palkanmaksun ja lakisääteiset kulut ja velvoitteet.

Yleishyödyllinen yhdistys, esimerkiksi urheiluseura, kylä-, luonnonsuojelu- tai vanhainkotiyhdistys, voi hakea tukea palkatakseen nuoren vaikkapa kesäkerhon apuohjaajaksi, kahvitukseen, lipunmyyntiin, hoito- tai kunnossapitotehtäviin. Kesätyön tulee ajoittua koulujen loma-aikaan kesä-elokuulle 2015.

Yhdistysten hakuaika tiistaihin 7.4. asti

Hakemuksessa kysytään mm. yhdistyksen nimi ja toimintaperiaate, tarjotun kesätyön ajankohta ja tehtäväkuvaus sekä yhteystiedot.

Yhdistys voi hakea tukea 7.4.2015 saakka täyttämällä hakemuksen, joka löytyy sivun oikeasta laidasta.
Jos hakemuksia tulee enemmän kuin 30 kappaletta, OP Keski-Suomen toimikunta valitsee ne yhdistykset, joille tuki myönnetään. Valinnoista ilmoitetaan yhdistyksille viikolla 16.

Tervetuloa yhdistysten infotilaisuuteen tiistaina 31.3.

Järjestämme yhdistyksille infotilaisuuden tiistaina 31.3.2015 klo 15 alkaen OP Keski-Suomen pääkonttorin kokoustilassa, Kauppakatu 22. Infotilaisuudessa yhdistys saa tietoa työllistämisen käytännön järjestelyistä ja työntekijän työnantajavelvoitteista sekä vakuuttamisesta.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen perjantaihin 27.3. mennessä sivun oikeasta laidasta.

Nuoret hakevat kesätyöpaikkoja 20.-30.4.

Yhdistysten tarjoamat pankin tukemat nuorten kesätyöpaikat julkaistaan maanantaina 20.4. tällä OP Keski-Suomen verkkosivuilla.

Nuori hakee haluamaansa kesätyötä lähettämällä hakemuksen ohjeen mukaan yhdistyksen sähköpostiin. Nuorten hakuaika päättyy torstaina 30.4. Yhdistys haastattelee ja valitsee kesätyöntekijänsä toukokuun alussa.

Työllistettävän nuoren tulee olla täyttänyt 15 vuotta 31.5.2015 mennessä, eikä hän saa olla täyttänyt 18 vuotta ennen 11.8.2015.

 

Keski-Suomen Osuuspankin kesätyötuen lisätiedot ja linkit löytyvät op.fi/keski-suomi sivuilta. Tässä suora linkki kampanjan sivuille:

https://www.op.fi/op/op-ryhma/op-ryhma/osuuspankit/op-keski-suomi-lahjoittaa-toimialueensa-yhdistyksille-30-nuoren-kesatyopalkat?cid=151844995&srccid=151152884&WT.ac=151152884_kesatyo_552_mainos&srcpl=3

Hakulomake löytyy sivuilta oikealta alhaalta erillisestä linkistä.